Πατώντας τις παρακάτω συνδέσες μπορείτε να παρακολουθήστε ξανά όλα τα video των επιμορφωτικών σεμιναριών που οργανώθηκαν πρόσφατα από το σύλλογό μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 13 : 00
Ομιλητής: Δρ. Ισαάκ Παπαδόπουλος
Θέμα: Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: αξιοποιώντας παιχνίδια & παραμύθια

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 19 : 00
Ομιλήτρια : Dr Evelyn Bilias Lolis
Θέμα: Deepening Connections through Distance: Strategies for Enhancing Learning and Wellbeing.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 13 : 00
Ομιλήτρια : Καθ. Σμαράγδα Παπαδοπούλου- Μανταδάκη
Θέμα: Η γλώσσα του πόνου και η βιβλιοθεραπεια ως διδακτικές πρακτικές στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Pain language and bibliotherapy as teaching strategies in teaching Greek Language.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 19 : 00
Ομιλήτρια : Γεωργία Κωνσταντίνου, MSc
Θέμα: Use Google Forms to create quizzes, surveys, and more.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 13 : 00
Ομιλήτρια : Δρ. Σοφία Ράπτη
Θέμα : Μαθησιακές Δυσκολίες : Πρόγνωση – Διάγνωση – Αντιμετώπιση

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 , ΩΡΑ 19 : 00
Ομιλήτρια : Γεωργία Κωνσταντίνου, MSc
Θέμα : Enhancing learning with online teaching tools